Søk
 
  Opplæring - virker det?
oppstart.gif


Virker det å sende ansatte på kurs? Hva får vi igjen får det? Hva kan vi forvente? Hva bør vi kreve? Vår opplevelse er at mange kan bli bedre når det gjelder hvordan man bruker de ulike opplæringstilbudene som er i markedet.

I TarCom evalueres alle våre kurs etter følgende grunnmodell:
  • I hvilken grad opplever deltakerne at kurset/seminaret gir ny kunnskap eller ny forståelse?
  • I hvilken grad antar man at man har fått noe som gir en praktisk nytteverdi?
  • Læring forutsetter egen aktivitet, så i hvilken grad har man selv anstrengt seg?

Denne evalueringen er en klassisk sjekk rett etter kurset, men den sjekker ikke om man var på rett kurs eller om virksomheten har en systematikk rundt kompetanseutvikling som understøtter det man driver på med. Kurs og seminarer skal ikke være belønning for godt arbeid; og de er dessverre ofte ikke rett form for opplæring!

Kompetanseutvikling kan skje og skjer først og fremst i form av de arbeidsoppgaver og samarbeidsformer vi inngå ri på jobben. Under store begreper som lærende organisasjoner og knowledge management har man en samlet kunnskap som kan brukes for å få skikk på kompetanseutviklingen i virksomheten.

Vi tror de fleste gode kurs virker i forhold til den enkelte deltaker, men at selv de gode kursene ofte kan være feilinvesteringer fordi de ikke er satt inn i en større sammenheng.
Spør oss om råd for å få "kurset" inn i hverdagen!

 

 

2006-08©www.tarcom.no